296. Değerli Tablolar Müzayedesi | 6 Mayıs’17

5734

Türkiye’de resim sanatının önde gelen isimlerinin tabloları 6 Mayıs’ta Antik Palace’ta satışa sunulacak. Müzayedede Feyhaman Duran, Ahmet Paşa, Şevket Dağ’ın aralarında bulunduğu isimlerin eserleri yer alıyor.


Artam Antik A.Ş.’nin 296. Değerli Tablolar Müzayedesi 6 Mayıs’ta Antik Palace’da gerçekleşecek. Şeker Ahmet Paşa, Hoca Ali Rıza, Halil Paşa, Şevket Dağ, Feyhaman Duran, İbrahim Çallı, Cemal Tollu, Hikmet Onat, Karl Eugen Ernest Koerner, Sandor Alexander Swoboda, François Leon Prieur Bardin, Ali Avni Çelebi, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Erol Akyavaş, Burhan Doğançay ve Fikret Mualla’nın yer aldığı müzayedede Türkiye’de resim sanatının önde gelen sanatçılarından önemli bir seçki satışa sunulacak.

Müzayedenin en yüksek açılış fiyatına sahip eseri, 700 bin TL ile satışa sunulan Şeker Ahmet Paşa’nın 1896 tarihli ‘Natürmort’ tablosu olacak. Şevket Dağ’ın ‘Ayasofya’ serisinden 1900 tarihli tuval üzerine yağlıboya çalışması 600 bin TL açılış fiyatına sahip. Müzayedenin öne çıkan diğer eserleri arasında Halil Paşa’nın ‘Yörükler’ adlı eseri, Hoca Ali Rıza’nın ‘Peyzaj’ konulu çalışmaları, Feyhaman Duran’dan ‘Interior’, İbrahim Çallı’nın ‘Topkapı Sarayı’ ve ‘Mevlevihane’ konulu eserleri, Cemal Hikmet Onat’ın ‘Havuzbaşı Beylerbeyi’ eseri ile oryantalist resmin önemli çalışmalarından Karl Eugen Ernest Koerner’in ‘Eminönü’, Sandor Alexander Swoboda’nın ‘Saraylı Kadın’ ve François Leon Prieur Bardin’in ‘Peyzaj’ adlı eserleri yer alıyor.

Müzayedeyi yönetecek olan Antik A.Ş. yönetim kurulu başkanı Turgay Artam, “296. müzayede içerdiği eserler nedeni ile ayrıcalıklı bir koleksiyon oluşturuyor. 20. yüzyıl Türk resim sanatının usta sanatçılarının eserleri biraya geldi. 1900 2015 arasını kapsayan bir yelpazeyle Türk resim sanatının zaman tüneli niteliğinde. Klasik Türk resminin ustaları Şeker Ahmet Paşa, Şevket Dağ, İbrahim Çallı, Hoca Ali Rıza gibi birçok usta sanatçı önemli eserleri ile müzayedede yer alırken Bedri Rahmi Eyüboğlu, Fikret Mualla, Burhan Doğançay gibi Çağdaş sanatın en değerli sanatçılarının başyapıt çalışmaları satışa sunuluyor. Antik A.Ş. olarak her zaman Türk sanatı ve sanatçısının hak ettiği değerlere ulaşmasını hedefliyoruz, müzayedelerimiz sayesinde değerli tablolar gün ışığına çıkıyor ve sanatsever bu değerli eserleri yakından görme fırsatı elde ediyorlar. Katalog çalışmaları sayesinde fotoğraflanan eserler Türk resim sanatı arşivinde yerlerini alıyorlar,” diyor. Artam ayrıca müzayedede öne çıkan yapıtlar hakkında “Müzayedede Şeker Ahmet Paşa’nın “Natürmort” çalışması ile Şevket Dağ’ın Ayasofya serisinin en görkemli yapıtlarından biri yakından görülmesi gereken şaheserler.. Halil Paşa’nın tuval çalışmaları, İbrahim Çallı yapıtları, Vecih Bereketoğlu ve Feyhaman Duran çalışmaları da Türk resim sanatı için önemli yer tutan eserler.. Burhan Doğançay’ın “Walls 72” adlı yapıtı ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun “Kuşumsu” konulu başyapıt eseri, Fikret Mualla’nın kitaplarında yer alan Natürmort çalışması. Ali Çelebi, Nuri İyem, Feyhaman Duran, İhsan Cemal Karaburçak, Nedim Günsur gibi değerli sanatçılarımızın eserleri de çok değerli yapıtlar,” diyor.

Müzayede 20. yüzyılda Türkiye’deki resim sanatının usta isimlerini bir arada sunuyor. Burhan Doğançay’ın ‘Cone on a Wall’ adlı çalışması 500 bin TL açılış fiyatı ile müzayedede yer alıyor. Eser sanatçının çalışmaları arasında gerek boyutları gerekse kompozisyonuyla önemli bir yere sahip. Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun ‘Kuşumsu’ adlı tablosu 250 bin TL açılış fiyatına sahip. Sanatçının en meşhur eserlerinden biri olan tablo sanatçının özgün teknik ve motiflerini kullandığı anıtsal bir eser olarak dikkat çekiyor. Müzayedenin önemli çağdaş sanat eserleri arasında Erol Akyavaş’ın ‘Mavi Kale’ adlı eseri, Ali Çelebi’nin ‘Avcı’ konulu çalışması ve Fikret Mualla’nın ‘Natürmort’ adlı eserleri yer alıyor. Satışa sunulan eserler 6 Mayıs’a dek Antik A.Ş. sergi salonlarında görülebilir.

milliyetsanat.com

Etiketler

İlginizi çekebilir...

radyodinlemekicinbir.site