Tanrıçanın Ölümü, Ataerkil Devrim ve Psikolojik Dönüşüm: Aklın Yolu